Halloween - dlaczego nie

Motto: chrześcijanie nie powinni obchodzić halloween!

Wprowadzenie

Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych warto posiadać przynajmniej częściową wiedzę na temat szkodliwości tego „święta", aby móc się do niego odnieść i wiedzieć, jak zareagować.

Definicja

Obchodzony 31 października halloween (wg niektórych "Nocy Duchów") to święto pogańskie, sprzeczne z duchem chrześcijaństwa. Jest pewną formą odradzania neopogaństwa. Tradycja halloween została przejęta z kultów magicznych i satanistycznych. Korzenie tego wieczoru sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci.
W 834 r. Papież Grzegorz IV wprowadził do Kościoła katolickiego uroczystość Wszystkich Świętych, jako pamięć o zmarłych. Celem tej uroczystości było oddanie czci wszystkim świętym w niebie, zarówno tym znanym, jak również i tym bezimiennym. Co ciekawe, do ósmego wieku Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzono w miesiącu maju. Papież widząc jednak kultywowanie festiwalu śmierci postanowił nadać temu świętu wymiar prawdziwie chrześcijański i przeniósł Uroczystość Wszystkich Świętych w miejsce Halloween. W ostatnich czasach obserwuje się odradzanie się zainteresowaniem halloween.
Halloween jest elementem amerykańskiej popkultury. W tradycji amerykańskiej „święto" to wygląda pozornie niewinnie i wydaje się być jedynie zaspokojeniem potrzeby tajemniczości, czemu sprzyja m.in. przebieranie się za czarownicę, wampira, ducha czy diabła. Należy pamiętać, że wszystkie te postacie w tradycji i kulturze europejskiej są negatywne i związane są z osobą szatana. Obrazy związane z halloween najczęściej przedstawiają tematy śmierci, zła, okultyzmu, czy mityczne potwory. Tradycyjnymi barwami tego „święta" są czarny i pomarańczowy.
Wiodącym elementem, bardzo mocno powiązanym z halloween jest wydrążona dynia, która symbolizuje dusze błąkające się w postaci ogników. Wydrążona dynia, podświetlana od wewnątrz, wydaje się być intrygującym elementem dekoracyjnym. Należy jednak mieć świadomość, że ten element jest nierozerwalnie powiązany kulturowo z innymi.
Media oraz biznes, który czerpie niemałe zyski z „nowego" święta; starają się przedstawić halloween jako niewinną rozrywkę, zabawne stroje i rekwizyty, dreszczyk emocji; z elementami podobnymi do zakorzenionych w Polsce wróżb i zabaw andrzejkowych.

Obchodzenie halloween polega na:

Można znaleźć następujące reklamy tego „święta”: Halloween to:

Warto pamiętać, że w wieku do ok. 10 lat dziecko może nie umieć rozróżnić świata rzeczywistego od takiego, "bajkowego".

Już sama próba odpowiedzenia na pytanie, czemu służy takie „święto” pokazuje jego bezsens.
Służy zabawie – w Polsce jest nowym i oryginalnym sposobem spędzenia czasu.
Niektórzy uśmiechają się pod nosem słysząc stanowisko Kościoła katolickiego przeciwko halloween.

Najczęstsze argumenty zwolenników są następujące:

Logiczne argumenty przeciwko halloween:

Chrześcijańskie argumenty przeciwko halloween:

Warto się zastanowić, czy rzeczywiście akceptujemy ten kierunek wychowania naszych dzieci, czy nie lepiej odważnie protestować przeciwko przejawom halloween w szkole i innych instytucjach, w których przebywają nasze dzieci.

Ocena na podstawie pośrednich powiązań

Czasami można mieć trudność w osądzie danego sposobu postepowania lub wydarzenia. Można tu przyjąć postawę oceny na podstawie przesłanek towarzyszących lub tzw. dobrodziejstwa inwentarza, czyli co jest w miarę integralnie połączone z tym dobrem. Nie jest to najlepsze rozwiązanie i nie jest ono zawsze trafne, ponieważ w dzisiejszym świecie istnieje wiele powiązań między dobrymi inicjatywami a jakimiś grupami, których aktywność może budzić wątpliwości (czasami może to być zamierzone i intencjonalne złe działanie, czasami wynika ze słabości ludzkich itp.). Wydaje się, że jednak takie podejście może być pomocne. Warto pamiętać, że taka ocena może być krzywdząca w niektórych przypadkach. Przykładowo:

  1. Radiestezja i żyły wodne oraz ich oddziaływanie na człowieka - przeciętny człowiek nie ma odpowiedniej wiedzy na ten temat oraz odpowiednich narzędzi, żeby to zbadać i rzetelnie się do tego odnieść. Dyskusja na ten temat sprowadza się do: słowa przeciwko słowu, których wiarygodność trudno jest przeciętnemu człowiekowi zweryfikować, zwłaszcza wiedząc, że na obecnym stanie nauki nie wiemy wszystkiego i wiele rzeczy jeszcze odkryjemy, w tym różne negatywne oddziaływania na człowieka. Można w takim przypadku spróbować zobaczyć, kto lub w jakich czasopismach prezentuje wiedzę na ten temat, oraz jaka inna wiedza jest zawarta w tych magazynach. Czy będzie to czasopismo dla architektów i budowlańców, czy dla miłośników wróżek, horoskopów itp.
  2. Orkiestra Pomocy - tu myślę, że nikt rozsądny nie kwestionuje bardzo dobrego celu, który przyświeca temu wydarzeniu. Jednak można tu popatrzyć, co i w jaki sposób jest powiązane z takim wydarzeniem, jaka jest kultura i język organizatorów, czy takie treści są bliskie kulturze rodzinnej, czy są to właśnie te treści, które chcemy przekazać naszym dzieciom, jakie osoby są zapraszane i wspierane przez organizatorów (twarze wspierające tę inicjatywę), jakie hasła są promowane przez organizatorów, oraz czy to wszystko współgra z naszą kulturą, myśleniem i światopoglądem.
W analogiczny sposób można zobaczyć, jakie środowiska, jakim językiem i w jaki sposób promują Halloween, jakie i dlaczego są przeciwko temu. Wiadomo, że sprzedawcy będą sprzedawali to, co ludzie chcą kupić, więc nie powinno się mieć im tego za złe. Czy Halloween wspierają osoby nam bliskie, z naszym światopoglądem?

Ryzyko wykluczenia dziecka z grupy rówieśniczej

Czasami może wystąpić taka sytuacja, że tylko jedna rodzina jest przeciwna "Zabawie halloweenowej". Tu pojawia się ryzyko, że jeżeli dziecko nie pójdzie na taką imprezę to potem przez lata może być w jakiś sposób wykluczone z grona rówieśniczego. Wiele zależy tu od wychowawców, rodziców i liderów w grupie rówieśniczej.
Tu nie ma łatwych rozwiązań. W takich sytuacjach próba wyjaśnienia sprawy innym rodzicom, nauczycielowi lub dyrekcji może nie przynieść pozytywnego skutku. Rodzic pozostaje niejako pomiędzy wyborem jednej z dwóch niekorzystnych sytuacji. Najlepiej oczywiście dziecku wytłumaczyć i przekonać go, że nie warto iść na tę zabawę, można zapewnić jakieś atrakcje dziecku zamiast tego: wyjście na kryty plac zabaw, zapewnienie jakiejś pożądanej atrakcji. Tu liczy się inwencja i kreatywność rodzica. Na pewno trzeba dużo rozmawiać z dzieckiem, tłumaczyć mu, pytać, jaką wartość czy jaki pożytek widzi w uczestniczeniu w takim wydarzeniu itp.

Argumenty zwolenników obchodzenia halloween oraz kontrargumenty

1. Armia demonów 31.października ostatni raz próbuje odnieść zwycięstwo nad światem. Jednak zostaje powalona potęgą radości Królestwa. Grzechem szatana jest pycha. Aby doprowadzić szatana do szału należy z niego zakpić. Jest to forma kpiny z wrogów Kościoła. Temu ma służyć halloween. Niektórzy powołują się tutaj na: Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi (...) Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa (Ps 2,2-4)
Określenia użyte w Psalmie 2: „Śmieje się" i „naigrawa" są antropomorficznymi zwrotami, wskazującymi na dysproporcję między potęgą Bożą a niemocą buntowników. Nawet, jeżeli Bóg mógłby się z nich śmiać, to człowiek do końca życia będzie narażony na pokusy. Orężem chrześcijanina wobec szatana jest Łaska, a nie drwina.
Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Kwestia Szatana, duchów nieczystych i ewentualnych osób potępionych nie powinna skłaniać do drwiny. Z całą powagą należy spojrzeć na ich dramat, dramat odrzucenia przez nich Boga.

2. Halloween ma pogańskie korzenie, podobnie jak wiele z praktykowanych dziś świąt i zwyczajów również ma swe pierwotne źródło w przedchrześcijańskich wierzeniach. Odrzucenie Halloween wymagałoby więc odrzucenia także wszystkich innych świąt i zwyczajów, których pochodzenie jest pogańskie. Dodatkowo zwyczaje, symbole, stroje i rekwizyty, używane w trakcie halloweenowych imprez, chociaż mają wymowę okultystyczną i pogańską, to jednak nie są współcześnie przez nikogo traktowane na poważnie, a stanowią jedynie rodzaj dowcipu, żartu i dobrej zabawy.
Niewątpliwie prawdziwe jest twierdzenie, że wiele ze współcześnie obchodzonych świąt i praktykowanych zwyczajów swymi korzeniami sięga czasów pogańskich np. data Bożego Narodzenia. Ojcowie Kościoła, którzy niejednokrotnie widzieli zwyczaje pogańskie, starali się tym świętom nadać chrześcijański wymiar. Przejęte przez chrześcijaństwo zwyczaje przyczyniły się do wyeliminowania z nich okultystycznych, pogańskich, czy wręcz bałwochwalczych odniesień. W ich centrum staje Chrystus lub święci. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z halloween, gdzie symbolika, dla ogółu ludzi, ciągle bardzo jasna i czytelna. Halloween dodatkowo zachęca, aby koncentrować i zabawiać się tym, co jest złe, plugawe, niesprawiedliwe, mroczne, brzydkie, wstrętne, obrzydliwe, odpychające, niebezpieczne i ciemne.

3. Jest to forma świętowania wigilii Wszystkich Świętych.
W centrum świętowania chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus. W halloween można stwierdzić nieobecność: Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, krzyża, zmartwychwstania, odkupienia, kapłana, Eucharystii, modlitwy. Można z czystym sumieniem, że halloween z duchem chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego.

4. W czasie jasełek dzieci też są przebierane za diabły.
To prawda, jednak cel jasełek jest zupełnie inny, niż cel zabaw halloweenowych. Jasełka zwykle są sfabularyzowaną ilustracją dawnych zdarzeń opisanych w Biblii - jest to przedstawienie opowieści o Zbawicielu, natomiast w Halloween jest przedstawieniem fałszywych, okultystycznych i pogańskich wierzeń.

5. Przecież nikt nie traktuje tego poważnie
To oczywiście prawda. Warto jednak uczciwie wyjść od pytania, czy diabeł istnieje, czy nie. Jeżeli człowiek wierzący zakłada, że szatan nie istnieje, to z mocy kogo wykupił nas Chrystus? 6. Gandalf z Władcy Pierścieni też był czarodziejem Warto rozróżnić kontekst, w który pojawia się czarodziej, oraz cel, do którego on prowadzi. Należy też odróżnić wymyślony świat Tolkiena od pewnej rzeczywistości promowanej również przez pewne kolorowo ilustrowane czasopisma.

Pozytywne alternatywy dla halloween

Warto oprzeć się inwazji toksycznej duchowości, spirytyzmu, pewnych praktyk „soft" satanizmu i pokazać piękno naszej wiary. Obecnie coraz bardziej liczne są inicjatywy pozytywnie ukazujące sens listopadowych uroczystości.

Zakończenie


Warto też uświadomić sobie, ile wysiłku warto poświęcać na walkę z halloween. Często w niektórych środowiskach takie działanie może przynieść wręcz odwrotny skutek na zasadzie "nacisk rodzi opór", a także "zakazany owoc smakuje najlepiej".
Halloween często utożsamiany jest z kultem szatana. Człowiek raczej powinien brzydzić się złem i trzymać się od niego z daleka, a nie zabawiać się jego atrybutami.
Zatem wytrwajmy w miłości Chrystusa, za wszelka cenę. Brońmy się przed truciznami pogańskiego laicyzmu i przed powrotem pogaństwa.

Co ciekawe 31. października to dzień... reformacji. To właśnie 31. października 1517 r. Marcin Luter na drzwiach kościoła zamkowego (Schlosskirche) w Wittenberdze (Niemcy) przybił 95 tez wzywających do dyskusji przeciwko nadużyciom w Kościele katolickim.

Autor: Krzysztof

Strona główna