Rodzina wielodzietna szkołą menedżerów

Rodzina wielodzietna

Pojęcie rodziny wielodzietnej jest powszechnie znane. Jest to małżeństwo z więcej niż dwójką dzieci.

1. CECHY MENEDŻERA

Kluczowe umiejętności przy rekrutacji menedżerów:
Umiejętności
strategiczne
Umiejętności
pracy w zespole
Umiejętności
osobiste
Pozwalają osiągnąć cele finansowe
i gwarantują przetrwanie firmy
Pozwalają zapewnić
jedność firmy
Zapewniają efektywne funkcjonowanie
osoby w środowisku
ORIENTACJA NA KLIENTA

TWORZENIE WIZJI FIRMY

PRZYWÓDZTWO

PRACA ZESPOŁOWA

KOMUNIKACJA

INICJATYWA

UCZCIWOŚĆ

ROZWÓJ OSOBISTY

WIARYGODNOŚĆ

PODEJMOWANIE DECYZJI

Umiejętności menedżera można podzielić wg wielu różnych kryteriów.
Kluczem do jednego z takich podziałów może być miejsce, w którym zdobywa się określone kompetencje.
Można, zatem dokonać następującej klasyfikacji UMIEJĘTNOŚCI:

2. UWAGI

3. OGRANICZONE ŚRODKI

TEORIA
W dzisiejszych czasach powszechnym zjawiskiem jest deficyt środków finansowych w stosunku do posiadanych potrzeb. Część potrzeb jest wegetatywnych, część wyższego rzędu. Część jednak jest sztucznie podsycanych przez wszechobecne reklamy. Pieniędzy brakuje prawie wszystkim, lecz przy tych samych zarobkach rodzice rodziny wielodzietnej muszą dużo bardziej skupiać się na planowaniu wydatków oraz gospodarowaniu pieniędzmi, niż np. singiel. Osoba stanu wolnego, która ma tylko siebie na utrzymaniu, w przypadku braku pieniędzy w połowie miesiąca może głodując przetrwać czas do wypłaty. W rodzinie wielodzietnej nie można pozwolić sobie na niedożywienie dzieci. Można kupić im tańsze produkty żywnościowe. Ale na to zawsze muszą znaleźć się pieniądze. W rodzinie wielodzietnej częściej może zdarzyć się deficyt środków np. w wyniku leczenia chorego dziecka - jest to wydatek nagły, nierzadko niemały oraz czasami dodatkowo rozłożony w czasie, który jednak koniecznie trzeba ponieść.

PRAKTYKA

4. PARTYCYPACJA – uczestniczenie w obowiązkach

TEORIA
Należy kierować się zasadą, że dziecko powinno mieć mniej więcej tyle praw, ile ma obowiązków i odpowiedzialności. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni podział (przydział) zadań domowych.

PRAKTYKA
Pierwszym krokiem do formowania zaangażowania dziecka jest powierzanie mu obowiązków domowych (innych niż szkolne, nauka, czytanie, zajęcia dodatkowe). Ośmiolatek z chęcią i radością uda się na drobne zakupy do osiedlowego sklepu. Chętnie wypakuje zmywarkę, odkurzy, przyrządzi prostą potrawę: kanapki, jajecznicę (dla siebie i dla rodzeństwa). W rodzinie wielodzietnej jest taki nadmiar prac i obowiązków, że dla każdego coś się znajdzie. Bardzo duża motywacja dla dziecka płynie ze świadomości, że wykonało prace konieczne i do tego bardzo potrzebne.

5. PROJEKTY – realizacja projektów

TEORIA
Wychowanie małego menedżera odbywa się przez realizację wielu projektów, z których składa się nasza codzienność.

PRAKTYKA - przykład negatywny
Najlepszym przykładem dla zobrazowania problemu są przygotowania do wigilii. Często dzieci „przeszkadzają” rodzicom w przygotowaniach. Rodzice są podenerwowani, ponieważ przed nimi masa obowiązków – konieczność przyrządzenia (dwunastu) potraw, prezentów, odświętnego ubrania. A do tego jeszcze „pałętają się” dzieci. W konsekwencji rodzice sami pracują, organizując czas dzieciom przy telewizorze, komputerze lub podobnym pożeraczu czasu. Przygotowaniom towarzyszy nerwowa atmosfera, ponieważ jest to „ten szczególny wieczór”, na który czeka się cały rok.
Oczywiście należałoby zadać sobie pytanie? Co dziecko z tego wyniesie? Jak wykorzysta naukę płynącą z takiej realizacji projektu, gdzie okres przygotowań powinno przetrwać przed komputerem lub telewizorem - i taka bierność jest najbardziej pożądaną i akceptowalną przez rodzica postawą.

PRAKTYKA - przykład pozytywny
Najprostsze projekty podpowiada samo życie codzienne. Nie muszą to być wielkie dzieła realizowane, gdy przyjdą wiekopomne chwile.
Poniżej zostało wymienionych kilka prostych przykładów drobnych codziennych projektów:

6. PROJEKTY – zarządzanie prostymi projektami

TEORIA
Podejmowanie się zarządzania projektu niejako wymusza konieczność praktykowania zachowań menedżerskich. Kierownik projektu, czyli nasze dziecko, musi określić, co jest do zrobienia, następnie musi w sposób zwięzły i konkretny zakomunikować, kto, co i do kiedy ma zrobić. Jest to dość oczywiste, jeżeli projektem jest zadanie wykonywanie wielokrotnie np. przygotowanie kolacji i nakrycie do stołu. Jeżeli jest to nowy projekt lub rzadko wykonywany np. wycieczka na łyżwy lub na basen, na piknik w terenie itp. dziecko musi wykazać się większym przemyśleniem spraw. W takich przypadkach dobrze, żeby rodzic stał z boku (zasada pomocniczości), oraz potrafił, na początkowym etapie, za pomocą delikatnych pytań ukierunkować myślenie dziecka na pewne aspekty projektu, które być może jeszcze nie zostały przez nie rozważone.

ETAPY

Zagadnienia dodatkowe
Poszczególne prace przez różne osoby mogą być wykonywane: Dwie sytuacje, których należy unikać to:
Pomocne książki:

7 nawyków skutecznego działania
Stephen R. Covey
Ilość stron: 384
Wydawnictwo: REBIS

7 nawyków skutecznego działania to cenna książka dla współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze, a nie tego, co pilne doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.

7 nawyków szczęśliwej rodziny
Stephen R. Covey
Ilość stron: 548
Wydawnictwo: REBIS

Autor z właściwą sobie wnikliwością, prostotą i praktyczną znajomością rzeczy pokazuje, jak wykorzystać 7 nawyków, by stworzyć silną, kochającą się wielopokoleniową rodzinę. W dobie kryzysu rodziny, odzwierciedlającego kryzys wartości i autorytetów, Covey radzi, co zrobić, by bez uszczerbku dla własnej indywidualności rodzinę uczynić wartością najważniejszą w życiu, jak ją wzmacniać, by oparła się destrukcyjnym wpływom, a zarazem jak pielęgnować w rodzinie ducha zabawy, radości i przygody.

Twórczo rozwinięte na podstawie wykładu wygłoszonego podczas SLAF Białogóra 2010.

Autor: Krzysztof

Strona główna