Kształtowanie nawyków

Kształtowanie nawyków związane jest z wychowaniem woli (możliwością wyboru tego co trudne, pokonywaniem samego siebie aby zrealizować wyższe dobro, przekraczaniem siebie, np. własnego lenistwa, żeby zrealizować jakieś cele długofalowe, tak, żeby one nie pozostały wyłącznie na etapie planów). Kształtowanie nawyków łączy się z kształtowaniem pozytywnych cech charakteru, takich jak:

Cechy te mają znaczenie na przyszłość, jednak ich zalążki powstają już w dzieciństwie, początkowo w innych formach. Przykładem może być tutaj zabawa i nauka. Dla małego dziecka zabawa jest swego rodzaju pracą (podobnie jak dla starszego dziecka nauka). Dziecko, które bawi się aktywnie i jest do tego zachęcane (np. przez pochwałę ze strony starszych, czy też inspirowane przez nich) ma dużo więcej treningu "pracowitości" niż takie, które spędza dużo czasu przed telewizorem lub komputerem, ucząc się de facto bierności.

Jakie nawyki możemy kształtować od najmłodszych lat?

Pamiętajmy: duże znaczenie w wychowaniu ma zaangażowanie, przykład i entuzjazm rodziców.

Literatura:

Autor: Renata

Strona główna