Czy jest to kwestia poglądów czy faktów?

Współczesny świat usiłuje eliminować różnice płci. Zakłada się, że zróżnicowanie jest wytworem kultury, a nie - natury. Dąży się do niwelowania różnic, a w konsekwencji - do równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Tymczasem, chociaż kobiety i mężczyźni mogą być równi, to jednak są niezaprzeczalnie różni. Już same różnice biologiczne płci są kwestią nie do pominięcia. Oprócz tego istnieją różnice psychiczne i społeczne. Powyższy temat systematyzuje koncepcja trzech płaszczyzn płci. Potwierdza ona intuicyjne obserwacje, wyróżniając płaszczyznę: biologiczną (uwarunkowaną genetycznie), psychiczną (która kształtuje się od około 2-3 roku życia człowieka) oraz społeczną (rozumianą jako postrzeganie przez osoby z otoczenia).

Płeć dziecka można rozróżnić już podczas badania USG w okresie prenatalnym. Później można ją ostatecznie stwierdzić chwilę po narodzeniu. Z kolei świadomość płci budzi się już u dwuletniego dziecka. W związku z tym zaprzeczanie różnic między dziewczynkami a chłopcami (zwłaszcza w praktyce) może być posunięciem ryzykownym... Niewątpliwie społeczeństwo (w szczególności rodzina) może wpływać na postrzeganie własnej tożsamości płciowej (potwierdzając ją, bądź ignorując). Ten wpływ może być pozytywny lub negatywny (dezintegrujący i komplikujący samoświadomość dziecka). Eksperymentalna próba zmiany zewnętrznych oznak płci może owocować w przyszłym rozwoju. Skrajnym przykładem będzie dwuletni chłopiec, któremu zapuszczono długie kręcone loczki, podpinano spinki, dołączano torebkę i korale. Taki image, oprócz tego, że świadczy o niepoważnym podejściu do dziecka, może również zaciążyć na jego młodej psychice... Nie można wykluczyć, że ten mały człowiek otwarty na eksperymenty, w przyszłości będzie miał problemy z odnalezieniem własnej tożsamości, jako dojrzewający mężczyzna.

Autor: Renata


Pomocna książka: Równi ale różni. Perspektywy edukacji zróżnicowanej

autor: Enric Vidala (pod red.)
Wydawnictwo: CODN
Data wydania: 2008
Ruch na rzecz szkół zróżnicowanych powstał po to, aby jak największej liczbie rodziców zapewnić wolność wyboru. Rodzice powinni wybierać najlepsze według swojej opinii szkoły dla własnych dzieci. Szkoły, które pozwolą najlepiej rozwijać charakter i kształtować osobowość.
Strona główna