Szkoły podstawowe godne polecenia

Motto: Żadne studia wyższe nie zastąpią dobrej szkoły podstawowej

Nauka jest inwestycją w przyszłość. Szczególnie widać to na przykładzie rozwoju intelektualnego dzieci, którego efekty obserwujemy dopiero po pewnym czasie.

Każda celowa działalność inwestycyjna wymaga nakładów pieniężnych i ma sens przy założeniu, że rokuje korzyści w przyszłości. Rozpiętość w czasie jest jedną z cech inwestowania, odróżniającą je od konsumpcji - doraźnego sposobu zaspokaja potrzeb. Jako społeczeństwo, którego podstawowe potrzeby materialne są na bieżąco zaspokajane, obok konsumpcji, sięgamy coraz częściej po bardziej wyszukane dobra. Z pomocą pieniędzy zaspokajamy potrzeby niematerialne związane ze zdrowiem, urodą, czasem wolnym. Inwestujemy w siebie.

Standardem zaczyna być fakt, że wydajemy duże pieniądze na leczenie zębów, zwłaszcza, gdy profesjonalizm usług dentystycznych wzbudza nasze zaufanie. Wydajemy nasze ciężko zarobione pieniądze na prywatną służbę zdrowia, która gwarantuje szybki dostęp do swoich usług. Korzystamy z oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych: siłowni czy fitness. Fundujemy sobie godziwy wypoczynek. Nie pogardzilibyśmy standardem luksusowym, gdyby było nas na niego stać.

Inwestujemy też w naukę. Coraz bardziej popularne stają się prywatne szkoły wyższe. Nawet, jeżeli ich poziom odbiega od poziomu wyższych uczelni państwowych, to zapewniają one dyplomy i certyfikaty będące kluczem do kariery zawodowej. Rozumiemy potrzebę inwestowania w wiedzę i umiejętności dorosłych ludzi. Nieco inaczej postrzegana jest kwestia odpłatności za naukę dzieci i młodzieży, gdyż to państwo zapewnia edukację na poziomie podstawowym, zawodowym i średnim. Wydaje się, że nie ma tu potrzeby inwestowania, a raczej powinno się zreformować edukację publiczną. Jako, że jest to zagadnienie skomplikowane i trudne w realizacji, większość rodziców przyzwala na istniejący stan. Są też i tacy, którzy próbują jednak coś zmienić. Można na przykład wybrać szkołę niepubliczną dla swojego dziecka.

Część z nas zastanawia się nad propozycją niepublicznych gimnazjów i liceów. Zwłaszcza, gdy pojawiają się problemy związane z okresem dorastania. Jest to próba znalezienia wsparcia wychowawczego w moralności chrześcijańskiej. Większość gimnazjów i liceów niepublicznych prowadzą bowiem zgromadzenia zakonne, których powołaniem jest wychowywanie młodzieży.

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym aż do momentu wejścia w okres dorastania, nie stwarzają szczególnych problemów wychowawczych. Tak więc, gdy pojawia się temat odpłatności za naukę w szkole podstawowej, odzywają się głównie głosy krytyczne. Jednym z nich jest zdanie: "Po co płacić za coś, co jest za darmo?".

Wiele szkół publicznych reprezentuje dość wysoki poziom, zwłaszcza w większych miastach. Można w nich zdobyć wiedzę. Jednak jakie znaczenie praktyczne ma sama wiedza, nawet dobrze przekazana, jeżeli uczeń nie umie jej przyswoić. Co więcej. Nawet, jeżeli potrafi przyswoić wiedzę, to często nie potrafi jej dalej przekazać czy wykorzystać, bo nie umie się nią posługiwać. Często mówi się, że szkoła nie uczy myślenia. Poza tym dominuje mentalność "równania w dół". Opinia "kujona" gwarantuje uznanie tylko w oczach rodziców i wychowawców. I to uznanie też jest kwestią dyskusyjną. Uczeń, który się stara i jest bardzo dobry, na forum rówieśników ma duże szanse na zawiść, antypatię i wyobcowanie. Jest to sytuacja bardzo niewychowawcza i niesprawiedliwa. Nawet, jeżeli dziecku starczy pewności siebie, żeby normalnie funkcjonować wśród rówieśników, to i tak jest narażone na braki w rozwoju emocjonalnym. Szkoły państwowe są przepełnione dziećmi. Trudno więc tutaj mówić o skutecznej realizacji jakiegoś programu wychowawczego. Zwłaszcza, gdy brakuje czasu na realizację programu dydaktycznego. Nie można spodziewać się, że wszystkie dzieci będą miały zapewnione zindywidualizowane traktowanie. Bez pracy indywidualnej trudno o pracę nad charakterem młodego człowieka.

Mamy niewiele możliwości, jeżeli chodzi o poprawę edukacji publicznej. Zamiast tego, część rodziców preferuje zainwestowanie w edukację niepubliczną. Jeżeli mieli okazję poznać dobre szkoły i są do nich przekonani, po prostu zapisują tam swoje dzieci. Jakie argumenty ich przekonują? Często szkoły te są spójne ze światopoglądem rodziców. Dają szanse na dobre środowisko. Są zwykle dużo mniejsze niż szkoły państwowe. Dają możliwość indywidualnego podejścia do dziecka i współpracy wychowawców z rodzicami.

Jest jeszcze jeden istotny argument za tym, że warto zainwestować w edukację dzieci przed okresem dorastania. Otóż jest to czas na zbudowanie fundamentów pod współpracę z nimi w nadchodzącym okresie buntu i kontestacji. Mówi się o "złotym wieku wychowania", który sięga mniej więcej do 12 roku życia. Jest to stwierdzenie, oparte na wiedzy o okresach sensytywnych rozwoju człowieka (na podstawie badań Fernando Corominasa).

"Okresy sensytywne (zwane też okresami szczególnej wrażliwości) to fazy w rozwoju dzieci, w których są one szczególnie zdolne do tego, by rozwinąć konkretną funkcję (dotyczącą ciała, umysłu lub woli)." (F. Corominas "Wychowywać dziś")


ZESTAWIENIE OKRESÓW SENSYTYWNYCH (F. Corominas "Wychowywać dziś")

Obejmują one czas od okresu prenatalnego do 20 roku życia, kiedy człowiek osiąga dojrzałość w sensie wychowawczym. Przy czym, najintensywniejsza wrażliwość rozwojowa jest możliwa właśnie do 12 roku życia. Mniej więcej w tym wieku młody człowiek zaczyna okres dorastania i kończy się większość okresów sensytywnych.

Corominas rozpatruje rozwój człowieka w trzech obszarach (na trzech poziomach): materialnym, intelektualnym i wolitywnym (związanym z kształtowaniem woli). W każdym z tych obszarów jest inny stosunek wpływu tego, co wrodzone (przekaz genetyczny), do tego, co można zmieniać, kształtować, rozwijać poprzez uczenie się. Przedstawia to następująca tabela:

PoziomOsobaRozwój poprzez:Wpływ przekazu
genetycznego
Wpływ uczenia się
1Ciałorozwijanie sprawności fizycznej67%33%
2Inteligencjanauczanie45%55%
3Wolawychowanie23%77%
Źródło: F. Corominas "Wychowywać dziś"

Okazuje się, że rodzice i wychowawcy mają najwięcej do zrobienia w obszarze związanym z kształtowaniem woli, gdyż tutaj wpływ środowiska jest ponad trzykrotnie większy niż wpływ genów. Bazując na tym założeniu i obserwując zestawienie okresów sensytywnych, dochodzimy do przykładowego wniosku: w wieku szkolnym możemy skutecznie pracować nad cechami charakteru takimi jak: odpowiedzialność, wytrwałość, pracowitość. Rodzice wychowując, stawiają sobie i dzieciom pewne wymagania. Starają się je realizować, wspierając rozwój osobowości dziecka. Szkoły, które mają dobre przygotowanie w dziedzinie wychowania, współpracują w tym zadaniu z rodzicami i dziećmi. Zainwestowanie w nie daje w depozyt dzieciom coś więcej, niż tylko wiedzę. Są to szkoły, które uczą jak dobrze ją wykorzystać. Wysokie wyniki uczniów takich szkół są efektem dodanym do pracy nad charakterem każdego małego człowieka i współpracy z jego rodzicami.

Na świecie istnieje ponad 500 szkół, które wspierają rodziny w wychowaniu dzieci, funkcjonujących według specyficznego modelu wychowawczego. Opiera się on na wiedzy o okrasach rozwojowych dziecka, na rozwijaniu umiejętności i talentów na podstawie obserwacji zachowania każdego dziecka, na ścisłej współpracy z rodzinami. Są to szkoły zakładane przez rodziców, bazujące na 40-letnim doświadczeniu podobnych placówek w 38 krajach świata. W Polsce na razie funkcjonują pierwsze takie placówki, założone przez Stowarzyszenie STERNIK w okolicach Warszawy. Oprócz tego powstają stowarzyszenia rodziców w innych miastach Polski, współpracujące ze STERNIKIEM, przygotowujące kolejne szkoły. Ich zalążkiem są przedszkola w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach oraz punkt przedszkolny we Wrocławiu.

Nasza lista szkół godnych polecenia jest długa i będzie się powiększać. Znajdują się na niej zarówno placówki współpracujące ze Stowarzyszeniem STERNIK, jak i szkoły prowadzone przez zgromadzenia zakonne oraz instytucje świeckie. Zawiera przykładowe szkoły publiczne i niepubliczne w różnych miastach Polski. Oto ona:

Miejscowość Polecane szkoły
Aleksandrów Kujawski Szkoła Podstawowa Księży Salezjanów
ul. Kasztanowa 4; 87-700 Aleksandrów Kujawski; tel. (0-54) 82-20-13
Białystok Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Sitarska 25; 15-850 Białystok; tel. (0-85) 52-31-83
Bydgoszcz Katolicka Szkoła Podstawowa Archidiecezji Gnieźnieńskiej im. Św. Wojciecha
ul. Wojska Polskiego 7; 85-171 Bydgoszcz; tel. (0-52) 71-31-11
Chojnice Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina
Dyrektor - Marianna Ziarno
Plac Niepodległości 4; 09-600 Chojnice; tel. (0-531 ) 770-87
Częstochowa Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc
Aleja Najśw. Maryi Panny 58/60; 42-200 Częstochowa; tel. (0-34) 324-98-54
Częstochowa Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle
ul. Pułaskiego 71; 42-200 Częstochowa; tel.(34) 324-72-48; e-mail: spsalle@box43.gnet.pl
DzierżoniówZespół Szkół Sióstr Salezjanek - Szkoła Podstawowa + Gimnazjum
Elbląg Katolicka Szkoła Podstawowa p.w. św. Mikołaja
ul. Saperów 20; 82-300 Elbląg; tel. (0-50) 33-36-19; fax (0-50) 33-42-30
GdańskStowarzyszenie SKWER
Szkoła dla chłopców „Fregata”
Gdańsk Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle Braci Szkolnych
ul. Piecewska 9; 80-288 Gdańsk-Morena; tel. (0-58) 47-60-46; fax (0-58) 47-60-46
Gdańsk Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza
ul. Pilotów 1; 80-270 Gdańsk-Zaspa; tel. (0-58) 56-93-35
Gorzów Wlkp. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Piusa X
ul. Mieszka I nr 59; 66-400 Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp. Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
ul. J. Chełmońskiego 1; 66-400 Gorzów Wlkp.; tel. (0-95) 21-31-63
Jarosław Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Marceliny Darowskiej
ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław; tel. (0-194) 32-75
Kalisz Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu
ul. Harcerska 1; 62-800 Kalisz; tel. (0-62) 502-55-01
Katowice Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
ul. Markiewki 89; 40-211 Katowice; tel. (0-32) 103-03-65
Kielce Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. św. Stanisława Kostki 17; 25-335 Kielce; tel. (0-41) 343-11-75
Koszalin Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. St. Staszica 38; 75-452 Koszalin; tel. (0-94) 45-41-23
Kraków Szkoła Podstawowa nr 46 Sióstr Pijarek p. w. bł. Pauli Montal
ul. Meissnera 20; 31-457 Kraków; tel. (0-12) 13-57-70
KrakówPubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna
Kraków Szkoła Podstawowa nr 160 Sióstr Augustianek im. Św. Augustyna
ul. Skałeczna 10; 31-065 Kraków; tel. (0-12) 56-29-22; fax (0-12) 56-29-22
Kraków Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
ul. Starowiślna 7; 31-038 Kraków; tel. (0-12) 23-20-54
Libiąż Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
ul. Kościelna 2; 32-590 Libiaż; tel. (0-35) 27-11-89; fax (0-35) 27-11-89
Lublin Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej
al. Kompozytorów Polskich 1; 20-848 Lublin; tel. (0-81 ) 742-15-14, http://www.ksp.neostrada.pl
Łowicz Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju
ul. Pijarska 2; 99-400 Łowicz; tel. (0-46) 37-66-10
Mosina Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Wawrzyniaka 1; 62-050 Mosina; tel. (0-61 ) 13-29-19; 30-37-78
Ostrów Mazowiecka Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia Katolickiego Stowarzyszenia "Pokój i Dobro"
ul. Kościuszki 39; 07-300 Ostrów Maz.
Ostrów Mazowiecka Społeczna Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia "Pokój i Dobro"
ul. Kościuszki 39; 07-300 Ostrów Maz.
Ostrów WielkopolskiPubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. s. Anzelmy Marii Matuszczak
RumiaPubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. św. Rodziny w Rumi
Siedlce Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Św. Jana Bosko
ul. Garwolińska 19; 08-110 Siedlce; tel. (0-25) 43-53-18
Szczecin Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny
ul. Orawska 3a; 70-131 Szczecin; tel/fax (091) 48-26-856
Toruń Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego Rodziców
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 10; 87-100 Toruń; tel. (0-56) 48-64-16
WarszawaStowarzyszenie Sternik
Szkoła dla dziewcząt „Strumienie”
Szkoła dla chłopców „Żagle”
Warszawa-PruszkówStowarzyszenie Sternik
Szkoła dla chłopców "Azymut"
Warszawa Pijarska Szkoła Podstawowa nr 89 im. ks. O. Kopczyńskiego
ul. Gwintowa 8; 00-704 Warszawa; tel. (0-22) 41-58-44
Warszawa Prywatna Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek nr VI im. Matki Marceliny Darowskiej
ul. Idzikowskiego 27; 02-704 Warszawa; tel. (0-22) 43-07-91
Warszawa Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców nr VII im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Ogrodowa 3a; 00-893 Warszawa; tel. (0-22) 620-36-58; 620-79-76
Warszawa Szkoła Podstawowa nr 8 Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
ul. Powsińska 56; 02-903 Warszawa; tel. (0-22) 42-21-57; 34-79-35
Warszawa Szkoła Podstawowa nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego Sióstr Imienia Jezus
ul. Smoleńskiego 31; 01-698 Warszawa; tel. (0-22) 669-27-17
Warszawa Szkoła Podstawowa nr 87 im. Św. Franciszka
ul. Teresińska 9; 00-727 Warszawa; tel. (0-22) 41-28-11
Warszawa Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek nr 28 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej
ul. Azaliowa 10; 04-539 Warszawa; tel. (0-22) 15-20-53
Wieluń Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
ul. POW 14; 98-300 Wieluń; tel. (0-199) 55-76
WrocławNiepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II + Gimnazjum
Zakopane Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. J. Piłsudskiego 21; 34-500 Zakopane; tel. (0-165) 613-39
Złotów Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Najśw. Maryi Panny 11 A; 77-400 Złotów; tel. (0-67) 63-78-51
Żukowo Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Klasztorna 18; 83-330 Żukowo; tel. (0-58) 81-71-72

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2011
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu) [pdf] w szkołach gmin woj. dolnośląskiego i opolskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu) [pdf] w szkołach gmin woj. lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) [pdf] w szkołach gmin woj. mazowieckiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) [pdf] w szkołach gmin woj. kujawsko-pomorskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) [pdf] w szkołach gmin woj. pomorskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży) w szkołach gmin woj. podlaskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży) w szkołach gmin woj. warmińsko-mazurskiego

Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2010
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu) [pdf] w szkołach gmin woj. dolnośląskiego i opolskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu) [pdf] w szkołach gmin woj. lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie) [pdf] w szkołach gmin woj. mazowieckiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) [pdf] w szkołach gmin woj. kujawsko-pomorskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku) [pdf] w szkołach gmin woj. pomorskiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi) [zip, xls] w szkołach gmin woj. łódzkiego
(Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży) w szkołach gmin woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Polecane linki:
Jan Paweł II - Zadania szkoły katolickiej dzisiaj - Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Szkół Europy
Jan Paweł II - Homilia wygłoszona w Łowiczu 14.06.1999 r. - Wizyta Ojca Świętego w Polsce 5-17 czerwca 1999 r.

Na podstawie : Katolickie szkoły podstawowe w Polsce

Autor: Renata (tekst) + Krzysztof (lista szkół)

Strona główna