"Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia"

Każde dziecko i każda sytuacja jest inna. Nie ma złotych recept na wychowanie. Jednak sami rodzice mogą na bieżąco tworzyć, weryfikować i stosować zasady, będące punktem odniesienia dla nich i ich dzieci. Posiadanie dzieci zobowiązuje do praktyki wychowania, która wynika z niezbywalnych ról każdej matki i każdego ojca. Ojcostwo i macierzyństwo to zadania, których nie można scedować na innych, choć można oczekiwać wsparcia ze strony innych rodziców, opiekunek, dziadków, ciotek, sąsiadek, kierowników duchowych wreszcie pedagogów, czy innych doradców.

Powstają książki, będące owocem współpracy pedagogów, wychowawców i rodziców biorących udział w kursach o wychowaniu. Krajem, w którym intensywnie prowadzi się badania z zakresu teorii pedagogiki jest Hiszpania. Tam też zainicjowano kursy i warsztaty pt. "Akademia Familijna". Większość publikacji na ten temat, autoryzowanych jest w języku hiszpańskim. W Polsce pojawiają się wciąż nowe tłumaczenia książek traktujących o wychowaniu. Tworzy się seria opatrzona logo: "Budować rodzinę". Pierwszym tytułem z tego cyklu, jest "Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia" Blanki Jordan de Urries. Wydanie w edycji polskiej realizuje Wydawnictwo Księży Pallotynów: APOSTOLICUM.

Można zadać sobie pytanie, czy eksperci od wychowania (np. psychologowie i pedagodzy) mają monopol na doradztwo w dziedzinie wychowania? Czy może nim się zająć również rodzic, niezależnie od wykształcenia: lekarka, prawnik, urzędniczka, manager, handlowiec, inżynier, naukowiec? Niewielu małżonków uważa się za profesjonalnych wychowawców swoich dzieci, a przecież wszyscy mają świadomość tego, że spoczywa na nich ogromne zadanie i chcieliby wykonać je jak najlepiej. Książka, o której zamierzam napisać, skłania do głębszego przemyślenia tej kwestii.

Autorka, Blanca Jordan de Urries to matka dwóch córek i dziennikarka, która prowadzi dział dziecięcy poczytnego czasopisma dla kobiet. "Twoje dziecko między 1 a 3 rokiem życia" opisuje szeroko kwestię wychowania rocznego malucha i śledzi jego osobowość do trzeciego roku. Akcentuje przy tym niepowtarzalność każdego dziecka, jego predyspozycje rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa oraz wpływ otoczenia rodziny i domu. Wychodzi z założenia, że wychowanie to proces, który zaczyna się już w okresie prenatalnym i powinien trwać przez całe dzieciństwo i młodość człowieka. Wymaga on ciągłości i konsekwencji. Okres między 1 a 3 rokiem to niezwykle istotny etap tego procesu, gdyż wtedy więź z rodzicami jest najsilniejsza. Poświęca ono 100% czasu swoim rodzicom, jeżeli tylko są przy nim.

Główna teza brzmi: dwunastomiesięczne dziecko można i warto wychowywać. Stawia się akcent na tzw. wczesną edukację, polegającą na możliwości kształtowania dobrych nawyków już w okresie niemowlęctwa. Jednym z przykładów jest konsekwentne dbanie o zachowanie jego rytmu snu i posiłków.

Wczesne oddziaływanie jest podstawą do efektywniejszego wychowania. Jak pisze Blanca Jordan de Urries: "Jeżeli od małego kształtujesz je i motywujesz, by wyrabiało w sobie dobre nawyki, wychowanie go, gdy podrośnie, będzie łatwiejsze". Maluchy przyjmują to, do czego są przyzwyczajone, jako coś naturalnego. Jeżeli odpowiednio wcześnie przyzwyczaimy je do pożądanego zachowania, to właśnie ono będzie dla niego naturalne. W ten sposób unikniemy konieczności wykorzeniania złych nawyków.

Odwiecznym problemem rodziców są sposoby motywowania dzieci do dobrych zachowań. Automatycznie przychodzi na myśl system kar i nagród. Tutaj proponuje się wychowanie pozytywne: poświęcanie większej ilości czasu na chwalenie dobrego zachowania, niż na karanie złego. Warto np. zachęcić malucha do zbierania klocków, którymi się bawiło i poczekać aż wrzuci jeden, może drugi, trzeci, a następnie gorąco pochwalić. W ten sposób pozwalamy mu ćwiczyć zbieranie.

Dobrze przemyślana zabawa może być elementem wczesnego wychowania. Książka porusza kilka drażliwych problemów związanych z zabawą i zabawkami. Zakłada przy tym, że zabawa to coś więcej, niż sama rozrywka, czy sposób zapełnienia czasu dziecka. Powinien ją wspierać, przemyślany wcześniej, program wychowawczy. Oprócz „rekwizytów” do zabawy, potrzebny jest jeszcze pomysł. Rodzice lub rodzeństwo mogą najlepiej nauczyć dziecko, jak można się bawić. Nie ma też potrzeby kupowania dziecku coraz to nowych zabawek, jeżeli nie potrafi lub przestało się bawić tym, co ma. Konstruktywną propozycją jest schowanie części zabawek na jakiś czas, aby zostały one zapomniane. Po trzech miesiącach takiego rozstania, stara zabawka może stać się znowu atrakcyjna. Powściągliwość w kupowaniu ma jeszcze jedną zaletę, pomaga zapanować nad problemem chaosu w dziecięcej bawialni.

Książka "Twoje dziecko" ukazuje też znaczenie istotnych cech charakteru, które można wyrobić już w dzieciństwie. Zadanie to wiąże się z konkretnym planem wychowawczym. Stworzenie tego planu i jego współrealizacja należy głównie do rodziców, zwłaszcza na etapie wczesnego oddziaływania, kiedy to oni mają największy wpływ na swojego potomka. Autorka udowadnia, za poparciem konkretnych przypadków, że brak pewnych cech w dzieciństwie, ma swoje następstwa w życiu dorosłym. W rozdziale na temat kształtowania charakteru, opisuje między innymi zagadnienie wyrobienia w dziecku posłuszeństwa, szczerości, hojności, szacunku, silnej woli, odpowiedzialności, umiarkowania, porządku, dbania o siebie oraz czułości. Nie pomija też tak ważnego tematu, jak wartości chrześcijańskie, akcentując znaczenie religijności i pobożności.

Fenomen "Twojego Dziecka" polega na tym, że porusza zwyczajne życiowe problemy. Jest to zrobione z ogromnym taktem i bez tonu moralizatorskiego. Trafność tematów wynika z rodzicielskiego doświadczenia autorki, ale i ze współpracy z innymi rodzicami, uczestniczącymi w kursie "Akademii Familijnej". Jest to książka pozytywna, koncentrująca uwagę na tym, co można zrobić dobrze w kwestii wychowania, a przez to bardzo budująca dla rodziców. Czytając ją dochodzi się do wniosku, że można popracować nad tym, żeby dobrze wychować swoje dzieci. Warto więc poświęcić temu jak najwięcej czasu i być rodzicami-profesjonalistami.

Autor: Renata

Strona główna