Jan Paweł II

My Polacy mamy szczególny dług wdzięczności wobec Jana Pawła II. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasz rodak był niepowtarzalnym, wyjątkowym papieżem, kochanym przez cały świat za życia i po śmierci. Nie bez powodu zaraz po jego śmierci na Placu Świętego Piotra pojawiały się transparenty z napisem "SUBITO SANTO". Teraz po jego beatyfikacji, która miała miejsce 1 maja 2011 roku jesteśmy jeszcze bardziej szczęśliwi, że Kościół potwierdził heroiczność cnót Jana Pawła II. Od 2005 roku możemy wspominać jego świętość, a nasze dzieci poznają osobę wielkiego papieża od najmłodszych lat Karola Wojtyły. Dzieci poznają Karolka z Wadowic w książce pt. "Jan Paweł II czyli Jak Karolek został Papieżem" oraz "O tym jak Jan Paweł II kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską", czy choćby w piosenkach Arki Noego z albumu "Subito Santo" w pięknej głębokiej piosence "Znowu Cię spotykam".

Powstało już wiele utworów muzycznych, filmów dokumentalnych i książek o biografii tego wielkiego Polaka. Jego imeniem już za życia nazwano wiele ulic polskich miast. Wymownym wyrazem czci, szacunku i wielkiej miłości do Jana Pawła II jest ornat założony przez celebransa Mszy Świętej w jednym z Kościołów Archidiecezji Wrocławskiej 1 maja 2011 roku. Były na nim wyhaftowane jedne z ostatnich słów Jana Pawła II: "Szukałem Was, a Wy przyszliście do mnie", będące głębokim wyrazem owocności apostolskiej Jana Pawła II.

Mimo to jesteśmy mu winni jeszcze więcej. Najcenniejsze, co możemy mu dać, to to, o co nas prosił podczas swojego pontyfikatu: o modlitwę za życia i po śmierci. Teraz kiedy Jan Paweł II jest już błogosławionym modlimy się już nie tyle za niego, co do niego, aby orędował za nami w Niebie. Polecamy różnego rodzaju nabożeństwa do Jana Pawła II. Pojawiają się one np. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, np. w postaci Litanii do Jana Pawła II. Można też indywidualnie lub w rodzinach modlić się modlitwami zawierającymi prośbę o wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II.

Autor: Renata