Książki o małżeństwie i rodzinie

Autor: Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Miłość i odpowiedzialność
Istnieje pogląd, że na temat małżeństwa mogą wypowiadać się tylko ci ludzie, którzy w nim żyją, a na temat miłości między kobietą a mężczyzną tylko te osoby, które ją przeżywają. Pogląd ten domaga się osobistego i bezpośredniego doświadczenia, jako podstawy wypowiadania się w danej dziedzinie. Tak więc duchowni i osoby żyjące w celibacie nie mogą mieć nic do powiedzenia w sprawach miłości i małżeństwa. Pomimo tego przemawiają oni często i często też piszą na te tematy. Brak doświadczenia własnego, osobistego, nie przeszkadza przy tym o tyle, że posiadają bardzo bogate doświadczenie pośrednie płynące z pracy duszpasterskiej. W pracy duszpasterskiej spotykają się bowiem tak często i w tak różnych momentach czy sytuacjach właśnie z tymi problemami, że tworzy się z tego jakieś inne doświadczenie, niewątpliwie bardziej pośrednie i "cudze", ale równocześnie o wiele szersze. Właśnie zaś wielość faktów z tej dziedziny tym bardziej pobudza do refleksji ogólnej i do szukania syntezy.

W ten sposób powstała też niniejsza książka. Nie stanowi ona wykładu doktryny. Jest natomiast przede wszystkim owocem nieustannej konfrontacji doktryny z życiem (na tym właśnie polega praca duszpasterza). Doktryna - nauka Kościoła - w dziedzinie moralności "płciowej" opiera się na Ewangelii, której wypowiedzi na ten temat są zwięzłe, a równocześnie wystarczające. Aż dziw, że można w oparciu o tak niewielką ilość zdań zbudować system tak kompletny. Trafiają one najwidoczniej w punkty newralgiczne zagadnienia, w punkty wiążące, które decydują o całej reszcie zasad i norm moralnych. Wystarczy mieć do dyspozycji tych kilka tekstów: Mt 5,27.28; Mt 19,1-13; Mk 10,1-12; Łk 20,27-35; J 8,1-11; 1 Kor 7 (w całości); Ef 5,22-33 - aby urobić sobie dosyć przejrzyste poglądy na dany temat. W książce niniejszej (która nie stanowi jakiegoś studium egzegetycznego) do tych tylko kilku najważniejszych zdań nawiązujemy.

Familiaris Consortio

Familiaris Consortio to posynodalna adhortacja papieża Jana Pawła II z 1981 roku dotycząca etosu rodziny.
Dokument ten został podpisany przez Ojca Świętego w dniu 22 listopada 1981. Jest on owocem prac synodu, który odbył się w Rzymie w 1980 roku. Tematem synodu były Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
Dokument zawiera wykładnię katolickiego nauczania na temat rodziny. Dotyka problemów związanych z zagrożeniami i potrzebami współczesnych rodzin. Jasnym jest odwołanie do istoty sakramentu małżeństwa jako podstawy chrześcijańskiej rodziny. Papieski dokument mówi również o obowiązkach, jakie ma wobec rodziny cała wspólnota Kościoła. Adhortacja zajmuje się takimi znakami czasu jak małżeństwa na próbę, wolne związki, małżeństwa złączone tylko ślubem cywilnym, osoby rozwiedzione.

List do Rodzin
Ilość stron: 136
Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła

Są to niezwykle serdeczne i wyjątkowe listy, które Papież skierował do rodzin i do dzieci w czasie Roku Rodziny (1994). Jak mówi sam Ojciec Święty, listy te stanowią dogodną okazję, aby zapukać do drzwi wszystkich domów, aby się z wszystkimi spotkać i przekazać szczególne pozdrowienie. Warto nieustannie powracać do treści tych papieskich dokumentów, bowiem mają one niezwykle aktualną i nieprzemijalną wartość.

Mężczyzną i kobietą stworzył ich" - Tom 1 - 4
O Jana Pawła II teologii ciała
Wydawnictwo:
RW KUL
 • Tom 1. Chrystus odwołuje się do "początku"

  Ojciec Święty Jan Paweł II rozważa poniższy fragmentu Pisma Świętego:
  Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela». Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?» Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo». (Mt 19,3nn, Mk 10,2 nn)

 • Tom 2. Chrystus odwołuje się do "serca"

  Ojciec Święty Jan Paweł II rozważa poniższy fragmentu Pisma Świętego:
  Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. (Mt 5,27-28)

 • Tom 3. Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania

  Ojciec Święty Jan Paweł II rozważa poniższy fragmentu Pisma Świętego:
  Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę». (Mk 12,20-23)

 • Tom 4. Sakrament

  Ojciec Święty Jan Paweł II rozważa poniższy fragmentu Pisma Świętego:
  Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża! (Ef 5,21-33)


Inne szczególnie polecane

Inżynieria miłości
Antoni Carol
Ilość stron: 128
Wydawnictwo M&M euroeditors

Miłość, małżeństwo, szczęśliwa rodzina. Inżynieria Miłości stanowi usystematyzowane i głęboko uargumentowane studium miłości małżeńskiej. Autor zachęca do nauki miłości zarówno adeptów małżeństwa, jak i samych małżonków, bez względu na ich staż. Przedstawione w książce wymagania miłości wynikają z integralnej wizji człowieka i opierają się na analizie różnic pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz na założeniu, że są oni równi co do wartości i godności. Zachęta do wierności, delikatności i otwarcia na rodzicielstwo oraz praktyczne, bardzo konkretne, pouczenie o wymaganiach i zagrożeniach miłości małżeńskiej stanowią ramy cennej publikacji Antoniego Carola Hostencha.

Małżeństwo na nowe czasy
Antonio Vazquez
Ilość stron: 162
Wydawnictwo AA

Korzenie wielu niepowodzeń tkwią w tym, że wyrusza się w drogę małżeńskiego życia nie wiedząc, dokąd ona prowadzi. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, iż życie osób, które w wielu dziedzinach osiągnęły wysoki stopień dojrzałości, w tej akurat uschło przed wiosennym rozkwitem? Wydawałoby się, że zarówno w tym, jak i w innych podstawowych aspektach naszej egzystencji ten, kto wie dlaczego żyje, powinien też wiedzieć - jak.
Dlatego koniecznie trzeba mówić o nowych czasach: o epoce, w której wszyscy przestaniemy narzekać na to, że sprawy mają się źle i zabierzemy się do budowania własnej rodziny. Nie ma innego sposobu na to, by skończyć ze źle kochanymi, jak zacząć zwiększać liczbę kochających dobrze.
Książka ta, pełna życiowej mądrości, w sposób nie pozbawiony humoru, pomoże narzeczonym czy małżeństwom z każdym stażem odnaleźć tę właściwą dla siebie drogę.

7 nawyków skutecznego działania
Stephen R. Covey
Ilość stron: 384
Wydawnictwo: REBIS

7 nawyków skutecznego działania to cenna książka dla współczesnego człowieka. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi Ameryki wskazuje, jak kierując się wewnętrzną uczciwością, poszanowaniem innych, a przede wszystkim świadomością tego, co najważniejsze, a nie tego, co pilne doprowadzić do erupcji własnych możliwości i tworzyć synergię, oznaczającą zwielokrotnione efekty wspólnych działań. Wypracowanie owych siedmiu nawyków prowadzi do twórczych zmian wewnętrznych, kształtowania trwałych relacji z innymi, inspirującego przywództwa na poziomie osobistym, interpersonalnym i menedżerskim. Swoje tezy autor ilustruje barwnymi, wiarygodnymi przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń.

7 nawyków szczęśliwej rodziny
Stephen R. Covey
Ilość stron: 548
Wydawnictwo: REBIS

Autor z właściwą sobie wnikliwością, prostotą i praktyczną znajomością rzeczy pokazuje, jak wykorzystać 7 nawyków, by stworzyć silną, kochającą się wielopokoleniową rodzinę. W dobie kryzysu rodziny, odzwierciedlającego kryzys wartości i autorytetów, Covey radzi, co zrobić, by bez uszczerbku dla własnej indywidualności rodzinę uczynić wartością najważniejszą w życiu, jak ją wzmacniać, by oparła się destrukcyjnym wpływom, a zarazem jak pielęgnować w rodzinie ducha zabawy, radości i przygody.

Autor: Jacek Pulikowski

Zakochanie... i co dalej?
Ilość stron: 146
Wydawnictwo: POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi

Książka ta jest pierwszym krokiem do szczęśliwego małżeństwa. Pomyśl o radosnym czasie zakochania, chodzenia ze sobą, narzeczeństwa i nie zmarnuj go! Wykorzystaj cenne wskazówki autora dla dobra twojego i przyszłego współmałżonka.

Warto być ojcem
Ilość stron: 168
Wydawnictwo: Inicjatywa Wydawnicza JEROZOLIMA

„Najważniejsze, co może ojciec dać swoim dzieciom, to po prostu prawdziwie, mądrze, dojrzale, wiernie, wyłącznie i dozgonnie kochać ich matkę.”
Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. Mądrość i odpowiedzialność, czułość i troskliwość to cechy prawdziwego mężczyzny.
Jest to lektura równie ciekawa dla mężczyzn jak i kobiet: żon i matek, a także dla narzeczonych.

Krokodyl dla ukochanej. Warto wspierać rozwój mężczyzny
Ilość stron: 96
Wydawnictwo: Jerozolima

Znany z wielu publikacji dotyczących rodziny i rodzicielstwa autor, tym razem mówi o relacjach między kobietami a mężczyznami, pokazuje, że możemy się nawzajem wychowywać.
Jest to wezwanie przede wszystkim do kobiet, aby czarem swej kobiecości, wyczuciem dobra i piękna pomagały mężczyznom odzyskać lub utrzymać ich męską godność.

Wartość współżycia małżeńskiego. O pielęgnowaniu sfery płciowości
Ilość stron: 116
Wydawnictwo: Jerozolima

Książka mówiąca o sprawach ważnych, czasami trudnych a dotyczących płciowości, współżycia małżeńskiego, płodności. Autor zwraca uwagę na różnice jakie są między kobietami a mężczyznami w podejściu do współżycia i jakie wynikają z tego trudności. Obala mity współczesnej kultury dotyczące seksu, a buduje prawidłowy obraz jaki sfera płciowa powinna mieć w życiu małżeńskim. Słowem - książka pożyteczna, potrzebna mężom, żonom oraz tym osobom, które przygotowują się do małżeństwa.
Kolejna książka z cyklu "Warto"...Tym razem dowiadujemy się, że warto zadbać o delikatną dziedzinę współżycia małżeńskiego. Jeżeli ktoś pragnie przeżywać radość głęboką, prawdziwie ludzką (nie tylko przemijające, powierzchowne, naskórkowe, zwierzęco dzikie doznania), płynącą ze zjednoczenia cielesnego z ukochaną osobą drugiej płci-współmałżonkiem-musi ten "seks" uczłowieczyć. Musi podjąć trud "uprawy". Musi zapewnić odpowiedni "klimat",by zpierwotnej dżungli uczynić pełen piękna i harmonii, owocujący szczęściem ogród.

Warto żyć zgodnie z naturą
Ilość stron: 192

...czyli o płciowości, płodności, rodzicielstwie i metodach naturalnego planowania poczęć, głównie - ale nie tylko - z myślą o narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa...
Książka jest „spisana” po 20 latach spotkań autora z narzeczonymi przygotowującymi się do małżeństwa w Kościele katolickim. Na jej kształt wpłynęły również liczne spotkania z młodzieżą, nauczycielami, katechetami, świeckimi studentami teologii i alumnami w Seminarium Duchownym. Trzeba jeszcze dodać, że wiedzę i doświadczenie zdobyłem również poprzez działalność w Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Wiele nauczyły mnie setki godzin spędzonych na próbach pomocy źle mającym się małżeństwom, będących często w dramatycznej sytuacji, widzących jedyne rozwiązanie w rozwodzie. Mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te małżeństwa mają praktycznie zawsze poważne kłopoty związane z przeżywaniem sfery płciowości. I wreszcie, co chyba jest oczywiste, na kształt książki wpłynęły doświadczenia z własnego małżeństwa, w którym wzrastamy od 22 lat.
Sposób mówienia i dobór argumentów był nieustannie modyfikowany przez, chciałoby się powiedzieć, brutalną rzeczywistość. Bardzo wielu naprawdę przyzwoitych, a zarazem biednych, ludzi ma dziś wypaczone spojrzenie na płciowość i nieodłącznie z nią związaną płodność. Płodność przestała być postrzegana powszechnie jako wielki dar, czy wprost dowód życzliwości Boga (błogosławieństwo, stan błogosławiony), a stała się dla wielu przekleństwem, wręcz przeszkodą w miłości, czymś czego należy się bać i wszelkimi sposobami niszczyć (zabezpieczać się, uważać). Owoc działań płciowych - dziecko jest traktowane jako źródło nieszczęścia (zawód, wpadka, niepożądana ciąża). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zagubienie w rozeznaniu dobra i zła, dość powszechny bałagan moralny, wręcz pomieszanie pojęć w dziedzinie płciowości. Taki stan rzeczy jest celowo napędzany przez tych, którzy na nim, brutalnie mówiąc, zarabiają... Prowadzi to jednak do samozagłady.
Jest tylko jeden ratunek dla każdego człowieka osobiście i dla ludzkości widzianej jako całość: zwrócić się ku naturze, ku prawom bożym, które w tej naturze są odwiecznie zapisane, a przez naukę Kościoła tłumaczone.
Książka Warto żyć zgodnie z naturą jest próbą przybliżenia ludziom bożej i zarazem dającej szczęście wizji płciowości i płodności. O zawartości książki najlepiej powie wstęp do niej:
Książka napisana jest nie po to, by z kimś walczyć, ani nawet by kogokolwiek nawracać. Choć sądzę, że - tym, którzy szukają prawdy - może pomóc. Książka jest dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą ludzką. By umieli dobrze wybierać albo utwierdzić się w przekonaniu, że wybrali dobrze. By mogli pogłębić swą wiedzę na użytek własny i wzbogacić argumentację do rozmów z innymi ludźmi. Myślę, że jest to cenny materiał dla narzeczonych, a także dla wszystkich wychowawców, a więc rodziców, nauczycieli (w tym katechetów), pracowników poradni dla narzeczonych i małżeństw, pracowników opieki społecznej...
Pierwsza część jest zapisem spotkania z narzeczonymi przygotowującymi się do małżeństwa w Kościele katolickim. Zapisem z taśmy, stąd kolokwialny tok wywodów.
Druga część to kompendium wiedzy na temat płodności. Wiedza medyczna przedstawiona jest w przystępny sposób w zakresie potrzebnym światłemu użytkownikowi metod naturalnych. (Nie było zamiarem autora napisanie podręcznika medycznego z zakresu fizjologii, anatomii czy endokrynologii.) Omówiono metody naturalnego planowania poczęć, podstawy tych metod, ich filozofię i wymogi ich stosowania. Ukazuje się na tym tle nonsensowność antykoncepcji. (...)
Ostateczny tytuł „Warto żyć w zgodzie z naturą” mógłby właściwie składać się jedynie z dwóch pierwszych wyrazów. „Warto żyć” powie ten, kto czuje się szczęśliwym. Każdy normalny człowiek chce być szczęśliwym. A przecież życie w pełni szczęśliwe daje życie w zgodzie z sobą samym, rozwój talentów, pełen rozkwit swych ludzkich (również duchowych) możliwości, życie w miłości i w ładzie moralnym. Szczęście płynie wreszcie z twórczości, z kreatywności, której szczytem jest płodność (fizyczna i duchowa). Ostatecznie szczęście daje bycie sobą, czyli tym, do czego zostałem stworzony, życie w zgodzie ze swą człowieczą naturą, z planem jej Stwórcy.
Jacek Pulikowski

Miejsce płciowości w miłości
Ilość stron: 120
Wydawnictwo: Jerozolima

Zapis wykładów skierowanych do młodych, na temat płciowości, płodności, uczenia się budowania relacji miłości. Celem jest stworzenie kochającej się rodziny. Te ważne zadania nie są pozbawione problemów, pułapek zastawianych przez współczesna kulturę. Z pozoru temat wydaje się banalny, bo jeśli mówimy o miłości między dwojgiem ludzi, to jakby naturalnie nasuwa się myślenie o współżyciu płciowym. Okazuje się, że nie jest to sprawa w równym stopniu oczywista dla wszystkich zainteresowanych. Nie tylko różnice między kobietami a mężczyznami powodują trudności we współżyciu, istnieje bowiem wiele zranień w tej delikatnej i głębokiej sferze ludzkiego życia. Zastanawiając się nad ich przyczynami, trzeba sięgnąć do historii życia każdej osoby, począwszy od dzieciństwa, a w szczególności przyjrzeć się okresowi dojrzewania. Trzeba także przyjrzeć się własnym poglądom i przesądom dotyczącym współżycia małżeńskiego. .

Autor: James C. Dobson

Co każdy mąż chciałby, aby jego żona wiedziała o mężczyźnie
ISBN83-85435-48-4
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 288
Wydawnictwo Vocatio

Przepojony ciepłem, osobisty przewodnik po stosunkach w rodzinie. Mężczyźni chcą dawać rodzinie poczucie bezpieczeństwa, stabilności i szczęścia. Dzisiejsi mężczyźni mogą się czuć osaczeni kompleksami i często przeciwstawnym oczekiwaniami. Słyszą: bądź silny, czuły, doskonały, a jednocześnie spełniaj swoje zachcianki, wyróżniaj się, zarabiaj. Koncentrując się na życiu zawodowym, mężczyzna zaniedbuje swoje życie rodzinne.

Co każda żona chciałaby, aby jej mąż wiedział o kobiecie
ISBN 83-85435-04-2
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 184
Wydawnictwo Vocatio

Kobiety podatne są na lęki egzystencjalne: potrzebują uczucia, przynależności, afirmacji ich kobiecości. Książka odpowiada na wiele dręczących nas pytań. Zmusi do myślenia i zachęci do działania. Stare struktury działań społecznych rozpadają się, nowe jeszcze się nie ukształtowały. Zagraża nam izolacja, brak miłości, depresje, lęk przed przemijaniem.
Tą książkę naprawdę warto mieć!

Miłość potrzebuje stanowczości
ISBN 978-83-7031-723-2
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 192
Wydawnictwo Vocatio

Niniejsza książka przedstawia sposoby działania w rodzinie, w której trwa kryzys małżeński. Zawiera ona pewne praktyczne propozycje postępowania, które mogą pomóc w zachęceniu obojętnego partnera do powrotu ku obowiązkom małżeńskim.
Może to zabrzmi niewiarygodnie, ale właściwym podejściem do konfliktu małżeńskiego można zmienić rozchwiany związek we wspaniałe, zdrowe małżeństwo. Z drugiej strony, nieodpowiednia reakcja w chwilach kryzysu może do końca zdusić tlącą się jeszcze miłość.
Jeżeli powoli tracicie ukochaną osobę, jeśli wyczuwacie wzbierający brak poszanowania i niechęć ze strony najważniejszej dla Was osoby, to książka ta jest właśnie dla Was. Wiem z doświadczenia, że stanowczość w miłości jest najskuteczniejsza w dręczonym kłopotami małżeństwie. Sądzę, że wkrótce będziecie przekonani o słuszności tego stwierdzenia, nawet jeśli Wasza rodzina nie przeżywa kryzysu.

Rodzina i odpowiedzialność
ISBN 83-85435-91-3
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 208
Wydawnictwo Vocatio

Rodzice i dziadkowie powinni poświęcać swoją energię twórczą na uczenie dzieci i wnuków miłości do innych, poszanowania ich godności oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Odpowiedzialności trzeba się nauczyć w dzieciństwie. Nie znaczy to, że należy zmuszać malca, aby postępował jak dorosły. Znaczy to, że przez wszystkie lata dzieciństwa należy stopniowo zwiększać jego zakres odpowiedzialności, dostosowując związane z tym wymagania do wieku i możliwości dziecka. Wkrótce po narodzeniu dziecka matka zaczyna przenosić część odpowiedzialności z siebie na nie. Pomalutku uczy się ono przesypiać całą noc, trzymać butelkę z mlekiem, sięgać rączką po zabawki. Trochę później nauczy się korzystać z nocniczka, chodzić i mówić. W miarę jak opanowuje każdą nową umiejętność, jego matka uwalnia się od swej służebnej roli.
Z każdym kolejnym krokiem dziecko powinno podejmować coraz więcej samodzielnych decyzji, równocześnie zwiększa się zakres jego obowiązków.

Dzieci i wychowanie
ISBN 83-85435-90-5
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 352
Wydawnictwo Vocatio

Dr. Dobson radzi rodzicom i dziadkom, jak od najmłodszych lat uczyć dziecko odpowiedzialności.
Książka skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi to swego rodzaju kodeks rodzicielskich zasad postępowania. Kodeks powstał w oparciu o najlepsze dostępne obecnie informacje z psychologii, a jednocześnie pozostaje w zgodzie z nakazami i wartościami danymi przez samego Stwórcę. Dobsonowska koncepcja obejmuje pełną miłości władzę rodzicielską, rodzicielskie przywództwo w imię jak najlepiej pojętego dobra dziecka, poszanowanie godności i wartości osobistej każdego członka rodziny, rozsądne wdrażanie dziecku nawyku samodyscypliny i odpowiedzialności oraz sprawiedliwy system nagród i kar.

Małżeństwo i seksualizm
ISBN 83-85435-89-1
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 208
Wydawnictwo Vocatio

Małżeństwo i seksualizm, pierwsza z trzech książek Jamesa Dobsona poświęconych rodzinie, skupia się na problematyce małżeństwa oraz specyfikacji płci. Dobson przedstawia proces budowania udanego związku w bardzo interesujący sposób, nie ogranicza się bowiem do omówienia problemów, jakie mogą się pojawić w kolejnych etapach tego procesu, ale przedstawia małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, w którym małżonkowie budują się przez całe życie, ucząc się być razem i siebie nawzajem.
Może się to wydawać banalne, mało odkrywcze, wystarczy jednak przeczytać książkę Dobsona, aby się przekonać, że właśnie rzeczy oczywiste bywają najistotniejsze.BR>

Zasady nie dla tchórzy
ISBN 83-85435-23-9
Format: 125x195 mm
Ilość stron: 240
Wydawnictwo Vocatio

Niezwykle praktyczne źródło informacji, rozpraszające wątpliwości współczesnych rodziców. Zasady nie dla tchórzy to coś więcej niż tylko rady dotyczące wychowania dzieci. J. Dobson opracował cały plan, czy też teorię wychowania, która ma pomóc rodzicom w zrozumieniu swych dzieci i znalezieniu właściwej drogi postępowania podczas wyzwań stawianych rodzinie przez codzienne życie.

Autor: ks. Stanisław Orzechowski

W przypadku tych książek trzeba znać
specyficzną "poetykę" ks. Stanisława Orzechowskiego.
Nie jest to sienkiewiczowska mowa:)
Książki spisane w formie dialogu pomiędzy autorką książki, a "Orzechem".
Twórcy stron osobiście poznali się w Duszpasterstwie Akademickim "Wawrzyny",
prowadzonym przez ks. Stanisława Orzechowskiego.

O małżeństwie... bez zacierania prawdy cz.I

Format: 210x205 mm
Ilość stron: 312
Wydawnictwo Wydawnictwo "Maria"

Violetcie Nowakowskiej udała się rzecz niezwykła: jednego z najpopularniejszych duszpasterzy akademickich skłoniła do wielu rozmów na temat małżeństwa. Cierpliwie nagrywała wypowiedzi ks. Stanisława Orzechowskiego w zakrystii, sali kominkowej lub hallu ośrodka DA "Wawrzyny" przy ul. Bujwida we Wrocławiu i starannie spisała tak, że mogła powstać pierwsza część zbioru zatytułowanego "O małżeństwie bez zacierania prawdy". Na 312 stronach bogato ilustrowanej czarnobiałymi zdjęciami książki, znalazły się tematy niezwykle istotne zarówno dla ludzi wkraczających na drogę sakramentu małżeństwa, jak i dla kobiet i mężczyzn, realizujących już to piękne powołanie. I tak "Orzech" dotyka problemu decyzji, narzeczeństwa, przyrzeczeń małżeńskich, miłości, erosu oraz dzieci. Zadbano również o życiorys tego wytrawnego duszpasterza, służącego w kapłaństwie od 1964 r. Ten wywiad-rzekę, opracowany w formie niemal albumowej, z pożytkiem przeczytać powinien każdy myślący człowiek - nawet niewierzący i "singiel", trzymający się (dobrowolnie lub przymusowo) z daleka od małżeńskich dróg. A wszystko po to, by - jak powiedział ks. Orzechowski - małżonkowie dali tak wspaniałe świadectwo swego powołania, że patrząc na nich, wszyscy powiedzą: "Patrzcie, jak oni się kochają". ks. Aleksander Radecki.

O małżeństwie...bez zacierania prawdy cz.II

ISBN 83-85435-04-2
Format: 210x205 mm
Ilość stron: 273
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Maria"

Drugi tom rozmów przedstawia związek małżeński okrzepły w latach. Zaczyna się więc od trudnej rozmowy o kryzysach. Ksiądz Stanisław wyraźnie oddziela kryzys wzrostu, który w pewnym sensie może nawet umacniać związek od kryzysu rozpadu, który prowadzi do rozłamu. Kolejny rozdział to wyczerpujące omówienie przez ks. Bolesława Orłowskiego prawnego aspektu małżeństwa. Tu dotykamy tej najtrudniejszej z sytuacji, kiedy jedno z małżonków postanawia dochodzić, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte. Dwa pozostałe rozdziały poświęcone są komunikacji i związkom niesakramentalnym. Ksiądz Stanisław Orzechowski jak zwykle nie cofa się przed trudną rozmową, a jego duszpasterskie doświadczenie i serdeczny stosunek do Czytelnika pomaga stawić czoło przeciwnościom losu i każdemu niesie nadzieję. Zapraszamy do lektury!

O małżeństwie bez zacierania prawdy cz.III

ISBN 978-83-7031-723-2
Format: 210x205 mm
Ilość stron: 300
Wydawnictwo: Wydawnictwo "Maria"

Niniejsza książka przedstawia sposoby działania w rodzinie, w której trwa kryzys małżeński. Zawiera ona pewne praktyczne propozycje postępowania, które mogą pomóc w zachęceniu obojętnego partnera do powrotu ku obowiązkom małżeńskim.
Może to zabrzmi niewiarygodnie, ale właściwym podejściem do konfliktu małżeńskiego można zmienić rozchwiany związek we wspaniałe, zdrowe małżeństwo. Z drugiej strony, nieodpowiednia reakcja w chwilach kryzysu może do końca zdusić tlącą się jeszcze miłość.
Jeżeli powoli tracicie ukochaną osobę, jeśli wyczuwacie wzbierający brak poszanowania i niechęć ze strony najważniejszej dla Was osoby, to książka ta jest właśnie dla Was. Wiem z doświadczenia, że stanowczość w miłości jest najskuteczniejsza w dręczonym kłopotami małżeństwie. Sądzę, że wkrótce będziecie przekonani o słuszności tego stwierdzenia, nawet jeśli Wasza rodzina nie przeżywa kryzysu.

Inne książki o relacjach małżeńskich

Polecamy książki autorów:
 1. Wanda Półtawska,
 2. Włodzimierz Fijałkowski m.in. "Ekologia Rodziny", "Ojcostwo na nowo odkryte"
 3. Józef Augustyn m.in. "Ojcostwo", "Ojcostwo" - praca zbiorowa, "Macierzyństwo" - praca zbiorowa, "Sakrament małżeństwa", "Kochaj mnie, tato"
 4. Billings, Rotzer

Autor: Krzysztof

Strona główna