Jazda na koniu, hipoterapia

Hipoterapia

Dziecko może jeździć na koniu rekreacyjnie albo w celach leczniczych (hipoterapia).

Hipoterapia to ogół działań terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Wskazana jest u dzieci:

  1. niedostosowanych społecznie,
  2. upośledzonych umysłowo,
  3. z deficytami rozwojowymi,
  4. z uszkodzonym wzrokiem lub słuchem,
  5. po przebytych chorobach,które zostawiły trwałe ślady w sprawności fizycznej lub w psychice,
Hipoterapia swoją specyfikę zawdzięcza koniowi, który jest, w pewnym sensie, współterapeutą. Hipoterapia jest to metoda doskonale uzupełniająca wszystkie inne metody rehabilitacyjne i terapeutyczne i w pełni korzysta z ich dorobku. Metoda ta jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie lekarza.

Szczególne zastosowanie ma ona tam, gdzie inne metody nie przynoszą zadowalających rezultatów: w terapii ciężkich dysfunkcji chodu, z asymetrycznym naprężeniem tułowia i kręgosłupa oraz zaburzeniami równowagi, gdzie klasyczna kinezyterapia jest bardzo utrudniona.

Jazda rekreacyjna

Autor: Krzysztof

Strona główna